Branding

Define how you appear
Header font
H1

The whole beauty appeared before them in a swift

H2

The whole beauty appeared before them in a swift

H3

The whole beauty appeared before them in a swift

H4

The whole beauty appeared before them in a swift

H5
The whole beauty appeared before them in a swift
H6
The whole beauty appeared before them in a swift
Parameters
Font family Inter
Font weigth 600
Casing inherit
Line height 1,2
Letter spacing 0
Implementation
Simply use these css classes:
.h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6
Display font
Display 1

Just in a swift

Display 2

Just in a swift

Display 3

Just in a swift

Display 4

Just in a swift

Display 5
Just in a swift
Display 6
Just in a swift
Parameters
Font family Inter
Font weigth 600
Casing inherit
Line height 1,2
Letter spacing 0
Implementation
Simply use these css classes:
.display-1, .display-2, .display-3, .display-4, .display-5, .display-6
Body font

The whole beauty appeared before them in a swift

Parameters
Font family Noto Sans Tamil Supplement
Font weigth regular
Line height 1,5
Letter spacing 0
Implementation
Works on all text that is not styled with a heading or display class
Primary button
Parameters
Font weigth bold
Casing inherit
Shape .25rem
Secondary button
Parameters
Font weigth bold
Casing inherit
Shape .25rem
Ved å klikke "Godta alle" samtykker du i at vi kan samle inn informasjon om deg til ulike formål, inkludert: funksjonalitet, statistikk og markedsføring