Branding

Define how you appear
Header font
H1

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

H2

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

H3

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

H4

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

H5
The quick, brown fox jumps over the lazy dog
H6
The quick, brown fox jumps over the lazy dog
Parameters
Font family Inter
Font weight 600
Font style normal
Casing inherit
Line height 1.2
Letter spacing 0
Implementation
Simply use these css classes:
.h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6
Display font
Display 1

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

Display 2

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

Display 3

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

Display 4

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

Display 5
The quick, brown fox jumps over the lazy dog
Display 6
The quick, brown fox jumps over the lazy dog
Parameters
Font family Inter
Font weight 600
Font style normal
Casing inherit
Line height 1.2
Letter spacing 0
Implementation
Simply use these css classes:
.display-1, .display-2, .display-3, .display-4, .display-5, .display-6
Body font

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

Parameters
Font family Noto Sans Tamil Supplement
Font weight normal
Font style regular
Line height 1.5
Letter spacing 0
Implementation
Works on all text that is not styled with a heading or display class
Primary button
Parameters
Font weight bold
Casing inherit
Shape .25rem
Padding X 0.75rem
Padding Y 0.375rem
Secondary button
Parameters
Font weight bold
Casing inherit
Shape .25rem
Padding X 0.75rem
Padding Y 0.375rem
Link button
Parameters
Font weight 300
Casing lowercase
Ved å klikke "Godta alle" samtykker du i at vi kan samle inn informasjon om deg til ulike formål, inkludert: Statistikk og markedsføring