Om Tokvam

Tokvam as är en norsk familjeägd industri med en historia som sträcker sig tillbaka till 1958. Idag är Tokvam en högteknologisk produktionsindustri med ett strak varunamn i branschen. Företagets kärnverksamhet är försäljning, utveckling och produktion av redskap för vägunderhåll. Försäljning och service sker genom ett nätverk av återförsäljare i mer än 10 marknader. Tokvam har sjudubblat sin omsättning de sista 15 åren. Vår tydliga ambition är satt ta nya steg för att stärka vår position även internationellt. Vi ska bygga konkurrenskraft med våra kärnvärderingar kvalité, enkelhet, effektivitet och flexibilitet.

Vi ska utveckla vår egen verksamhet, vara före våra konkurrenter och entusiasmera våra kunder.

Tokvam gör vintern enkel !

TEKST INN HER 

Tokvam Fabrikk2017 1