Om Tokvam

Vår kultur

Vår kultur er de holdningene, verdiene og normene som er rådende i Tokvam. Våre kjerneverdier er Kvalitet, Enkelhet, Effektivitet og Fleksibilitet. Våre verdier kommer til utrykk gjennom vår kultur. Vår kultur er retningsgivende for hvordan vi leder og snakker til hverandre og våre kunder, hvordan vi driver bedriften og hvordan vi går til markedet med våre produkter. Kulturen uttrykker hva vi bryr oss om og hvordan vi løser problemer. Kulturen definerer oss.

Under kan du laste ned manualen som beskriver Tokvam kulturen.

Tokvam AS

Tokvam as er en norsk familieeid industribedrift som har vært i kontinuerlig drift siden 1958.

I dag er Tokvam as en høyteknologisk produksjonsbedrift med egne produkter og en sterk merkevare i bransjen. Bedriftens kjernevirksomhet er salg, utvikling og produksjon av redskap for veivedlikehold. Salg og service skjer gjennom ett nettverk av forhandlere i mer enn 10 markeder. Tokvam har syvdoblet sin omsetning siste 15 år og har aldri levert negative driftsresultater. Vår tydelige ambisjon er å ta nye steg for å styrke vår posisjon også internasjonalt. Vi skal bygge konkurransekraft ved å leve våre kjerneverdier kvalitet, enkelhet, effektivitet og fleksibilitet. Vi skal utvikle egen virksomhet, utfordre våre konkurrenter og begeistre våre kunder.

" style="--plyr-color-main: var(--swift-foreground-color); ">

Lokalt engasjement

Tokvam skal støtte lokal barne- og ungdomsidrett og kultur. Bredde er vårt hovedfokus. Vi vil unntaksvis også støtte elitesatsinger. I Tokvam tror vi sterkt på lag og kulturbygging – dette er en del av vår identitet som vi ønsker skal bre om seg. Derfor støtter vi hovedsakelig klubber og foreninger. Unntaksvis kan vi støtte enkelt lag, individuelle utøvere og enkeltarrangementer om det er spesielt forhold som tilsier at dette skaper lokalt engasjement og lokale verdier. I Tokvam er vi også opptatt av verdiskaping. I sponsorsammenheng ønsker vi å få mest mulig samfunnsansvar ut av hver krone vi deler ut. Vi utfordrer derfor alle sponsorsøknader på akkurat dette.

Våre produkter

Visjon vår er «Vi gjør vinter/vår/sommer enkel». Vi er her for å skape bedre og sikrere fremkommelighet på veiene på tross av tøffe og uforutsigbare vær- og føreforhold. Dette gjør vi gjennom å utvikle og produsere effektive, pålitelige produkter som er enkle og bruke og eie. Vi skal yte premium service og oppfølging.

De som kjøper våre maskiner er hovedsakelig små og mellomstore entreprenører som har veivedlikehold som sitt virke. Det er våre forhandlere som selger våre produkter og yter service til disse kundene. Vi skal tilby produkter til denne kundegruppen som brukes på traktor, hjullaster og kompaktmaskiner.

Premium Service

Vi er brennende opptatt av at din maskin skal gå og ikke stå. Derfor leverer vi “Tokvam Premium Service”.

Vi garanterer at alle driftskritiske deler er på lager til alle nyere maskiner, vi gir deg utvidede garantier på utvalgte komponenter og vi kan levere reservedeler til ditt produkt i inntil 30 år.

Bærekraft

Tokvam jobber kontinuerlig med å ta vare på våre ansatte og bidra positivt i samfunnet rundt oss. Vi følger nasjonal lovgiving på alle områder og vil jobbe aktivt for å sikre at våre leverandører og samarbeidspartnere gjør det samme. Vi skal velge bærekraftige løsninger som innsats materialer i våre produkter og i vår produksjon og vi skal bidra med det vi kan for å gi kommende generasjoner en verden det godt å leve i. Og vi skal gjøre det i mange år framover. 

Her finner du oss

Vestre Totenveg 1135,
2840 Reinsvoll, Norway

Ved å klikke "Godta alle" samtykker du i at vi kan samle inn informasjon om deg til ulike formål, inkludert: Statistikk og markedsføring