Om Tokvam

Tokvam as er en norsk familieeid industribedrift som har vært i kontinuerlig drift siden 1958.

I dag er Tokvam as en høyteknologisk produksjonsbedrift med egne produkter og en sterk merkevare i bransjen. Bedriftens kjernevirksomhet er salg, utvikling og produksjon av redskap for veivedlikehold. Salg og service skjer gjennom ett nettverk av forhandlere i mer enn 10 markeder. Tokvam har syvdoblet sin omsetning siste 15 år og har aldri levert negative driftsresultater. Vår tydelige ambisjon er å ta nye steg for å styrke vår posisjon også internasjonalt. Vi skal bygge konkurransekraft ved å leve våre kjerneverdier kvalitet, enkelhet, effektivitet og fleksibilitet. Vi skal utvikle egen virksomhet, utfordre våre konkurrenter og begeistre våre kunder. 

Tokvam gjør vinter enkelt. 

Vår kultur

Vår kultur er de holdningene, verdiene og normene som er rådende i Tokvam. Våre kjerneverdier er Kvalitet, Enkelhet, Effektivitet og Fleksibilitet. Våre verdier kommer til utrykk gjennom vår kultur. Vår kultur er retningsgivende for hvordan vi leder og snakker til hverandre og våre kunder, hvordan vi driver bedriften og hvordan vi går til markedet med våre produkter. Kulturen uttrykker hva vi bryr oss om og hvordan vi løser problemer. Kulturen definerer oss.

Under kan du laste ned manualen som beskriver Tokvam kulturen. 

Tokvam Fabrikk2017 1