Personvernserklæring

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan Tokvam samler inn og bruker personopplysninger. Tokvam, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Innsending av skjema på nettside

I skjema for å be om pristilbud samt henvendelse til forhandler kan du sende inn en henvendelse som vil bli videresendt til den forhandler som er nærmest deg. Det er frivillig å bruke skjema til henvendelser. I skjema ber vi deg om å oppgi e-post eller telefonnummer samt postnummer for at du skal kunne finne den forhandler som er nærmest deg. Innsender av skjemaet vil kunne motta en bekreftelse pr e-post om at innsendingen er gjennomført. Informasjonen sendes videre til den forhandler som du har valgt samt til Tokvam på e-post. Din kontaktinformasjon vil ikke benyttes til andre formål enn å håndtere henvendelsen.

Skjemaer inneholder også en mulighet for å frivillig melde seg på Tokvams nyhetsbrev.

Persondata lagres i HubSpot CRM.

Dersom du søker jobb hos Tokvam, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) –behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h). 

Posisjon

På tokvam.no spores din posisjon annonymisert for å finne nærmeste forhandler.

Du bestemmer selv om du vil tillate posisjonsvisningen når du besøker nettsiden og kan administrere posisjonsvisning i nettleseren din.

Nyhetsbrev

Tokvam sender ut nyhetsbrev via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse og gi samtykke til at vi sender deg . Nyhetsbrev sendes ut via HubSpot.

Du kan velge å melde deg av nyhetsbrev via link som ligger med i hver utsendelse.

Rettigheter

Personopplysningsloven gir deg rett til å stille oss spørsmål om hva slags informasjon vi har lagret om deg, kilden til denne informasjonen, og hvordan denne informasjonen har blitt benyttet. En slik anmodning må være skriftlig og rettes til adressen nedenfor.

For henvendelser med personopplysninger som har blitt videresendt til forhandler rettes en henvendelse til aktuell forhandler. Hvis du har angitt e-postadresse vil aktuell forhandler stå definert i den e-post du mottar om at innsending er gjennomført.

Du kan også på ethvert tidspunkt trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine opplysninger. Hvis du ønsker å oppdatere informasjonen din, endre kommunikasjonspreferanser, trekke tilbake samtykket eller hvis du ikke ønsker å motta markedsføring fra oss i fremtiden, vennligst rett en skriftlig anmodning til:

Tokvam as

Vestre Totenvei 1135

2840 Reinsvoll

Norway

E-post:  info@tokvam.no merk emnefelt: Personopplysninger registrert hos Tokvam

Sikkerhet

Vi forstår hvor viktig sikkerhet er for våre kunder. Når du gjennomfører en skjemainnsending, opprettholdes høyeste nivå av sikkerhet. Alle personopplysninger blir lagret i et sikkert miljø.

Vårt nettsted benytter Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Dette er et av de mest avanserte sikkerhetsprogrammer som for tiden er tilgjengelig for nettransaksjoner. Den krypterer all din personlige informasjon, inkludert ditt navn og adresse, slik at det ikke kan leses som informasjon over Internett.

Du vet du er på et sikkert område på nettstedet når "http" er erstattet med "https" i nettleserens adressefelt. En liten låst hengelås vil også vises i nedre høyre hjørne av nettleservinduet.

Oppdateringer av personvernerklæring og retningslinjer for cookies

Vi kan endre våre erklæringer vedrørende personvern og cookies fra tid til annen. Dette for å møte endringer i rammevilkår, kommersielle behov, eller for å tilfredsstille behovene til våre brukere og tjenesteleverandører. Oppdaterte versjoner vil bli publisert på vår nettside og datoen for endringen vil vises, slik at du er klar over når siste oppdatering fant sted.

 

Behandling av personopplysninger på tokvam.no

For de besøkende på nettsidene er det frivillig å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Det er kun Tokvam AS og databehandlare for Tokvam AS som har tilgang til personopplysninger.

 

Ved å klikke "Godta alle" samtykker du i at vi kan samle inn informasjon om deg til ulike formål, inkludert: Statistikk og markedsføring