Personvernserklæring

Sist oppdatert 26.08.2019


I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan Tokvam samler inn og bruker personopplysninger. Tokvam, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Vangen & Plotz er Tokvams leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet og er databehandler på vegne av Tokvam. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Tokvam og Vangen & Plotz som har tilgang til disse opplysningene. Det foreligger en databehandleravtale mellom Tokvam og Vangen & Plotz som regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Behandling av personopplysninger på tokvam.no

For de besøkende på nettsidene er det frivillig å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Det er kun Tokvam AS og databehandlare for Tokvam AS som har tilgang til personopplysninger.

Tokvam samler inn opplysninger om besøkende på tokvam.no Formålet er å utarbeide statistikk for å forbedre og videreutvikle nettstedet. Denne statistikken kan for eksempel gi svar på hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke enheter som benyttes. Vi bruker Google Analytics (https://www.google.com/analytics/) for å analysere informasjonen.

Siden IP-adresser kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed en enkeltperson defineres dette som en personopplysning. Tokvam avidentifiserer opplysningene før informasjonen lagres og bearbeides i Google Analytics. Med avidentifisert menes at opplysningene vi samler inn ikke kan spores tilbake til den enkelte bruker.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Disse opplysningene er underlagt Googles retningslinjer for personvern.  (https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/)

Informasjonskapsler/Cookies

Informasjonskapsler (cookies), er små tekstfiler som nettstedet lagrer i brukerens nettleser, for å registrere brukerens IP-adresse og bevegelser på nett. Vi bruker informasjonskapsler i forbedrings og markedsføringsøyemed, denne dataen kan ikke knyttes til brukeren.

Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av informasjonskapsler. Flertallet av nettleserene er innstilt slik at de aksepterer informasjonskapsler automatisk. Hvis du ikke vil at slik informasjon skal lagres i din nettleser, går du selv inn i innstillingene på den aktuelle nettleseren og deaktiverer funksjonaliteten.

Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan det føre til at enkelte nettsider ikke fungerer optimalt

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Følgende informasjonskapsler brukes på tokvam.no:

  • Craft CMS - Passer på at ulike variabler er like gjennom en hel sesjon for brukeren
  • Google Analytics - Brukes for å spore trafikk på nettsiden, til analyser og markedsføring
  • Facebook - Brukes til markedsføring
  • Hotjar - Brukes for å analysere atferd på nettsiden
  • HubSpot - Brukes for sporing av brukere i forbindelse med analyse, markedsføring og salg

Innsending av skjema på nettside

I skjema for å be om pristilbud samt henvendelse til forhandler kan du sende inn en henvendelse til en valgt forhandler. Det er frivillig å bruke skjema til henvendelser. I skjema ber vi deg om å oppgi e-post eller telefonnummer samt postnummer for at du skal kunne finne den forhandler som er nærmest deg. Innsender av skjemaet vil kunne motta en bekreftelse pr e-post om at innsendingen er gjennomført. Informasjonen sendes videre til den forhandler som du har valgt samt til Tokvam på e-post. Din kontaktinformasjon vil ikke benyttes til andre formål enn å håndtere henvendelsen.

I skjema for å be om mer informasjon om EasyPlan vil informasjonen sendes videre til Norkart AS som følger opp henvendelsen.  Din kontaktinformasjon vil ikke benyttes til andre formål enn å håndtere henvendelsen.

Skjemaer inneholder også en mulighet for å frivillig melde seg på Tokvams nyhetsbrev.

Dersom du søker jobb hos Tokvam, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) –behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h). 

Posisjon

På tokvam.no spores din posisjon annonymisert for å finne nærmeste forhandler.

Du bestemmer selv om du vil tillate posisjonsvisningen når du besøker nettsiden og kan administrere posisjonsvisning i nettleseren din.

Nyhetsbrev

Tokvam sender ut nyhetsbrev via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse og gi samtykke til at vi sender deg . Nyhetsbrev sendes ut via HubSpot.

Du kan velge å melde deg av nyhetsbrev via link som ligger med i hver utsendelse.

Rettigheter

Personopplysningsloven gir deg rett til å stille oss spørsmål om hva slags informasjon vi har lagret om deg, kilden til denne informasjonen, og hvordan denne informasjonen har blitt benyttet. En slik anmodning må være skriftlig og rettes til adressen nedenfor.

For henvendelser med personopplysninger som har blitt videresendt til forhandler rettes en henvendelse til aktuell forhandler. Hvis du har angitt e-postadresse vil aktuell forhandler stå definert i den e-post du mottar om at innsending er gjennomført.

Du kan også på ethvert tidspunkt trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine opplysninger. Hvis du ønsker å oppdatere informasjonen din, endre kommunikasjonspreferanser, trekke tilbake samtykket eller hvis du ikke ønsker å motta markedsføring fra oss i fremtiden, vennligst rett en skriftlig anmodning til:

Tokvam as

Vestre Totenvei 1135

2840 Reinsvoll

Norway

E-post:  info@tokvam.no merk emnefelt: Personopplysninger registrert hos Tokvam

Sikkerhet

Vi forstår hvor viktig sikkerhet er for våre kunder. Når du gjennomfører en skjemainnsending, opprettholdes høyeste nivå av sikkerhet. Alle personopplysninger blir lagret i et sikkert miljø.

Vårt nettsted benytter Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Dette er et av de mest avanserte sikkerhetsprogrammer som for tiden er tilgjengelig for nettransaksjoner. Den krypterer all din personlige informasjon, inkludert ditt navn og adresse, slik at det ikke kan leses som informasjon over Internett.

Du vet du er på et sikkert område på nettstedet når "http" er erstattet med "https" i nettleserens adressefelt. En liten låst hengelås vil også vises i nedre høyre hjørne av nettleservinduet.

Oppdateringer av personvernerklæring og retningslinjer for cookies

Vi kan endre våre erklæringer vedrørende personvern og cookies fra tid til annen. Dette for å møte endringer i rammevilkår, kommersielle behov, eller for å tilfredsstille behovene til våre brukere og tjenesteleverandører. Oppdaterte versjoner vil bli publisert på vår nettside og datoen for endringen vil vises, slik at du er klar over når siste oppdatering fant sted.